Image by ANIRUDH

15. STŘEŠOVICKÝ 
TRANSFUZNÍ DEN

23. - 24. listopadu 2022

O AKCI

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a bude garantována ČLK, ČAS a KVVOPZ jako akce kontinuálního vzdělávání.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

 

Místo konání: Kongresové centrum ÚVN, pavilon CH2,

U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

 

Akce se koná pod záštitou ředitele Sekce vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany ČR brig.gen.

MUDr. Zoltána Bubeníka

Odborný garant: plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D

REGISTRACE OTEVŘENA

Přihláška k aktivní účasti do 30. 8. 2022
Přihláška k pasivní účasti do zaplnění kapacity

Vážené kolegyně a kolegové, vážení partneři,

dovoluji si vás pozvat na 15. Střešovický transfuzní den, který, jak věřím, bude po složitých uplynulých dvou letech již v podobě, na jakou jsme všichni zvyklí.

Pro letošní rok jsme pro vás připravili téma, které je pro tuto konferenci nové a věříme, že se setká s příznivým ohlasem.

Vzhledem k půlkulatému jubileu jsme se rozhodli konferenci podpořit i společenským večerem, na který vás též srdečně zvu.

Těším se na vaši účast a setkání v hojné míře.

 

 

Bohonek_pict_edited.png

plk.gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.

0001.jpg
 
 
 
 
UVN.jpg
CAS_logo_3.jpg
Unknown.png
logo.png