top of page

PŘEDNÁŠKY KE STAŽENÍ Z MINULÉHO ROČNÍKU:

Ozařování trombocytových přípravků,
pro a proti - V. Řeháček

Indikace trombocytových přípravků -
R. Procházková

Zkušenosti s patogen redukčními technologiemi ve FN Brno - N. Poloková

Patogen redukce kryokonzervovaných
trombocytů - D. Kutáč

Granulocyty z buffy coatu -
R. Pacasová

Kryokonzervované trombocyty – výroba
a použití v ČR

Chlazené trombocyty
(Cold stored platelets) - M. Bohoněk

bottom of page